Home » Super Pinoy Onion

Super Pinoy Onion

EAST-WEST SEED COMPANY INC

Application Number: 201200025

Variety Name: SUPER PINOY

Crop: Onion

Applicant / Owner: EAST-WEST SEED COMPANY INC

Eastwest Super Pinoy

“Super Pinoy” is an onion short-day open pollinated variety with dark green and waxy leaves and bulbs are flattened-globe in shape. The variety is high yielding and has bigger bulbs than the standard short-day variety “Red Pinoy”.

Eastwest Red Pinoy
– A red creole variety with excellent bulb quality and storability, with medium sized bulbs (40-50 grams).
– Suitable for regular season planting, for direct seeding and transplanting.
– Flattened globe in shape and deep red color, high bulbing percentage and very low splitting rate.
– Harvesting starts 95 DAT or 125 DAS.

MGA ARALIN – TAGALOG LANG Learn Tagalog online!

 • ALUSYON
  by TagalogLang on April 21, 2021 at 2:15 am

  This word is from the Spanish alusión. a·lus·yón allusion Ano ang Alusyon? Ang alusyon ay ang paggamit ng mga sanggunian mula sa kasaysayan, panitikan, pulitika, bibliya at iba pang aspekto ng buhay ng tao. Halimbawa ng Alusyon Ikaw ang aking Romeo, at ako naman ang Julieta mo. Ito ay alusyon sa isang akda ni William … Continue reading "ALUSYON" * Visit us here at TAGALOG LANG.

 • ISTÉNSIL
  by TagalogLang on April 20, 2021 at 4:29 am

  This is a transliteration into Tagalog of the English word. is·tén·sil isténsilstencil is·tén·sil MGA KAHULUGAN SA TAGALOG isténsil: manipis na banig ng plastik, metal, at iba pa na may modelo o mga titik na nilalagyan ng tinta, pintura, at iba pa upang makopya ang modelo sa rabaw na nása ilalim nitó isténsil: ang modelo o … Continue reading "ISTÉNSIL" * Visit us here at TAGALOG LANG.

 • MONOPOLYO
  by TagalogLang on April 19, 2021 at 7:15 am

  This word is from the Spanish monopolio. monopólyo monopoly MGA KAHULUGAN SA TAGALOG monopólyo: esklusibong pag-aari o kontrol sa kalakal Dahil sa esklusibo, walang kakumpetensya. monopólyo: ang bagay na ito bílang pribilehiyo ng isang estado Ang monopolyong kalakalang ipinatupad ng pamahalaang Espanyol sa Maynila at sa Acapulco ay tinawag na Kálakaláng Galeón. HALIMBAWA NG MONOPOLYO … Continue reading "MONOPOLYO" * Visit us here at TAGALOG LANG.

 • SETÉNTA
  by TagalogLang on April 18, 2021 at 11:39 pm

  This word is from the Spanish language. se·tén·ta seténtaseventy (70) pitumpûseventy (70) common spelling variation: siténta KAHULUGAN SA TAGALOG seténta: pitumpû * Visit us here at TAGALOG LANG.

 • PANG-URI
  by TagalogLang on April 18, 2021 at 10:11 pm

  Abbreviated png pang-uri adjective Ano ang pang-uri? What is an adjective? Ang pang-uri ay nagbibigay-turing sa pangngalan o panghalip. An adjective modifies a noun or pronoun. pang-uring panlarawan descriptive adjective pang-uring pamilang cardinal adjectives Mga Kayarian ng Pang-uri (Forms of Adjectives) 1. payak – binubuo ng salitang-ugat lamang Halimbawa: puti 2. maylapi – binubuo ng … Continue reading "PANG-URI" * Visit us here at TAGALOG LANG.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *