Home » Super Pinoy Onion

Super Pinoy Onion

EAST-WEST SEED COMPANY INC

Application Number: 201200025

Variety Name: SUPER PINOY

Crop: Onion

Applicant / Owner: EAST-WEST SEED COMPANY INC

Eastwest Super Pinoy

“Super Pinoy” is an onion short-day open pollinated variety with dark green and waxy leaves and bulbs are flattened-globe in shape. The variety is high yielding and has bigger bulbs than the standard short-day variety “Red Pinoy”.

Eastwest Red Pinoy
– A red creole variety with excellent bulb quality and storability, with medium sized bulbs (40-50 grams).
– Suitable for regular season planting, for direct seeding and transplanting.
– Flattened globe in shape and deep red color, high bulbing percentage and very low splitting rate.
– Harvesting starts 95 DAT or 125 DAS.

 • ABTIK
  by TagalogLang on February 7, 2023 at 7:18 pm

  sb·tik ábtikclever, quick KAHULUGAN SA TAGALOG SIGLÁ 1. Kagaanan ng katawan sa pagtupad o pagsasagawa ng isang bagay. 2. Kasigasigang ipinamamalas sa anumang gawain. Sa mga wikang Bisaya, tulad ng Sebwano, ang ibig sabihin ng ábtik ay listo o maagap. * Visit us here at TAGALOG LANG.

 • UMÁGOS
  by TagalogLang on February 7, 2023 at 7:17 pm

  root word: ágos u·má·gos umágosflowed MGA KAHULUGAN SA TAGALOG Tumulo o dumaloy ang anumang likido. * Visit us here at TAGALOG LANG.

 • DALUMAT
  by TagalogLang on February 7, 2023 at 7:05 pm

  This is not a common word in Filipino conversation. Archaic definition: dalúmat sufferance, suffering, toleration dalumatin to suffer, tolerate, abide; to comport Current meaning: dalúmat deep thought dalúmat conceive, think, imagine dalúmat reconstruct in one’s memory hindi madalumat cannot be conceived or imagined di-madalumat inconceivable, unimaginable Pagdalumat sa Pamamahalang Pangwika ng Dalawang Arkipelagong Bansa Scrutinizing … Continue reading "DALUMAT" * Visit us here at TAGALOG LANG.

 • HIPAK
  by TagalogLang on February 7, 2023 at 6:57 pm

  hi·pák hipák MGA KAHULUGAN SA TAGALOG hipák: humpák o walang lamán gaya sa hipák na pisngi o tiyan hipák: impís o pipís, gaya sa hipák na lobo o interyor ng gulóng “hipakin” * Visit us here at TAGALOG LANG.

 • Mga Uri ng Panghalip at Halimbawa
  by TagalogLang on February 7, 2023 at 6:55 pm

  Ano ang Panghalip? Ang panghalip ay salitang pamalit sa pangngalan. Mga Uri ng Panghalip 1. Panghalip na Panao (Personal Pronoun) Halimbawa: ako, ko, akin, amin, kami, kayo, atin, inyo, kita, kata, mo, siya, kanila, siya, kanya  2. Panghalip na Pamatlig (Demonstrative Pronoun) malapit sa nagsasalita:  ito, ire, niri, nito, ganito, ganire malapit sa kinakausap: iyan, … Continue reading "Mga Uri ng Panghalip at Halimbawa" * Visit us here at TAGALOG LANG.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *