Home » Super Pinoy Onion

Super Pinoy Onion

EAST-WEST SEED COMPANY INC

Application Number: 201200025

Variety Name: SUPER PINOY

Crop: Onion

Applicant / Owner: EAST-WEST SEED COMPANY INC

Eastwest Super Pinoy

“Super Pinoy” is an onion short-day open pollinated variety with dark green and waxy leaves and bulbs are flattened-globe in shape. The variety is high yielding and has bigger bulbs than the standard short-day variety “Red Pinoy”.

Eastwest Red Pinoy
– A red creole variety with excellent bulb quality and storability, with medium sized bulbs (40-50 grams).
– Suitable for regular season planting, for direct seeding and transplanting.
– Flattened globe in shape and deep red color, high bulbing percentage and very low splitting rate.
– Harvesting starts 95 DAT or 125 DAS.

MGA ARALIN – TAGALOG LANG Learn Tagalog online!

 • LANTAK
  by TagalogLang on October 27, 2021 at 12:40 am

  MGA KAHULUGAN SA TAGALOG lanták: bagay na nakasasakít o nakapipinsalà lanták: pag-aambag para sa isang bagay lanták: marahas na pagsalakay nilantakan lanták: pagkain nang ubos-káya lantakán, lumanták dasmág, hasmág KAHULUGAN SA TAGALOG lántak: pagkakabit nang magkadikit tulad ng pagkakabit sa dalawang tabla. * Visit us here at TAGALOG LANG.

 • DOKAR
  by TagalogLang on October 27, 2021 at 12:32 am

  Kung ang mga Pilipino ay mayroong kalesa, ang mga taga-Indonesia naman ay may tinatawag na dokar. Dokar is the horse cart of Indonesia. The word reportedly is derived from the English term “dog cart.” In Europe and America several centuries ago, the cart was for dogs used for hunting. That dog box was located behind … Continue "DOKAR" * Visit us here at TAGALOG LANG.

 • SAKRISTAN MAYOR
  by TagalogLang on October 26, 2021 at 10:15 pm

  This word is from the Spanish sacristan mayor. sák·ris·tán ma·yór sákristán mayórchief sacristan A sacristan is a church officer. KAHULUGAN SA TAGALOG sákristán mayór: pinunò ng mga sakristan at nangangasiwa sa lahat ng katulong sa simbahan Nakahagilap naman ng isang tungkod ang sakristan mayor. Ito ang inihataw sa ulo ni Crispin. Sa tindi ng tama, … Continue "SAKRISTAN MAYOR" * Visit us here at TAGALOG LANG.

 • HUNGOT
  by TagalogLang on October 26, 2021 at 9:54 pm

  hu·ngót hu·ngót hungót KAHULUGAN SA TAGALOG hungót: plato na gamit pambalanse sa timbangan pinggánan, latílyo * Visit us here at TAGALOG LANG.

 • National Symbols of the Philippines
  by TagalogLang on October 26, 2021 at 7:15 pm

  Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas * Visit us here at TAGALOG LANG.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *